با کسب و کار یار یک شروع حرفه ای را تجربه کنید.

تصمیم شما را برای پیوستن به خانواده کسب و کار یار محترم می شماریم. لطفا در آغاز حوزه ی کـاری مورد نظر خود را انـتـخاب کنیــد و پس از آن رزومــه ی خود را جهــت برقراری ارتباط و تعیین زمان جلسه آپلود نمایید..

توسعه دهنده فرانت اند (Front_end Developer)

مسلط به :

 • HTML and CSS
 • JavaScript
 • Frameworks and Libraries
 • Version control
 • Cross-browser and device testing
 • Web performance optimization (WPO)
 • Search engine optimization (SEO)
فایلی انتخاب نشده است
img
img

طراح گرافیک (Graphic Designer)

آشنایی با :

 • Business acumen
 • Emotional intelligence
 • Typography
 • Adobe® design software
 • Motion design
 • Communication and presentation skills
 • Color theory
 • User experience (UX) and user interface (UI) design
فایلی انتخاب نشده است

طراح تجربه و واسط کاربری (UI/UX Designer)

آشنایی با :

 • UX research
 • Collaboration
 • Wireframing and UI prototyping
 • UX writing
 • Visual communication
 • User empathy
 • Interaction design
 • Coding
 • Analytics
 • Communication skills
فایلی انتخاب نشده است
img