با کسب و کار یار یک شروع حرفه ای را تجربه کنید.

تصمیم شما را برای پیوستن به خانواده کسب و کار یار محترم می شماریم. لطفا در آغاز حوزه ی کـاری مورد نظر خود را انـتـخاب کنیــد و پس از آن رزومــه ی خود را جهــت برقراری ارتباط و تعیین زمان جلسه آپلود نمایید..

توسعه دهنده فرانت اند (Front_end Developer)

اشنایی با :

 • HTML and CSS
 • JavaScript
 • Frameworks and Libraries
 • Search engine optimization (SEO)
فایلی انتخاب نشده است
img
img

توسعه دهنده بک اند (Back_end Developer)

اشنایی با :

 • Software engineering
 • Information technology
 • Mathematics
 • ASP.NET
 • C#
 • SQL Server
 • NoSQL
 • Client-side technology
 • Time management
 • Problem-solving
فایلی انتخاب نشده است